Pardoseli trafic

Produse noi

Uscatorie de tambur M 829

Detalii produs

Model: M 829


Prezentare produs

Descrierea tehnică - desemnare

Datorită funcţionării abile de nivel ridicat şi universal al uscătoriei de tambur, precum şi creşterea necesităţii pentru combustibil, reînnoit ecologic curat, este o uscătorie unică efectivă desemnată pentru uscarea rumeguşului verde industrial, deşeurilor lemnoase şi turbăriilor pentru brichete combustibile, combustibil alternativ reînnoit, ecologic.

Regula de funcţionare
Materialul uscat, cu ajutorul dispozitivului de înmănare a materiei prime împreună cu melcul de redare, prin legătura de încărcare a uscătoriei ajunge în tamburul de uscare, unde se produce procesul de uscare a materialului. Mişcarea de rotaţie a tamburului provoacă răspândirea materialului uscat în tambur, precum şi aşezarea lui în direcţia orificiului de ieşire. Pierderea umidităţii materiei prime urmează prin contactul direct al materialului uscat cu amestecul aerului cald, al gazelor de ardere. Materialul uscat datorită structurii sub forma de melc al tamburului, precum şi al acţiunii factorului de uscare produs prin radiaţia ventilatorului principal al uscătorului, este desprins din tambur şi cade în încăperea de descărcare, unde după scăderea vitezei cade pe fundul acesteia.

Cu ajutorul melcului de redare, în funcţie de destinaţie este transportat în afară, sau în tocătorul de mărunţire, unde urmează sfărmarea pe fracţiunile dorite. Prin ciclonul principal şi coşul uscătoriei, după curăţarea de părţile mărunte, factorul de uscare împreună cu aburii este scos în atmosferă. Materialul uscat cade pănă în partea conică al ciclonului, de unde este transportat în tocător pentru mărunţit, unde urmează sfărămarea materialului uscat. Materialul care nu necesită să fie mărunţit ajunge direct în afara ciclonului.

Caracteristicile tehnice
1) Randamentul nominal faţă de umiditatea materiei prime de 60% şi sfărşitul umidităţii aprox. 12%
- rumeguş de la gater desemat pentru brichete sau pellet -1000kg/h
2) Cantitatea de apă evaporată -1150 kg / h
3) Capacitatea de încălzire a cuptorului - max 1000 kW
4) Temperatura maximă a aerului de uscare la intrarea în tambur - 750 0C
5) În cuptor se poate arde resturile de lemn, crengi, brichete din rumeguş, pellet
6) Consumul mediu de combustibil - brichete din rumeguş, pellet, resturi de lemn de la gater - 150-200 kg/h
7) Capacitatea electrică instalată la: - uscarea rumeguşului / fără tocător de mărunţire/ -15-18kW
8) Masa totală a uscătoriei împreună cu izolaţia - aprox.14.500 kg

În funcţie de sursa căldurii, de completare individuală, condiţiile şi tipul materialului uscat, se pot schimba unii parametrii tehnici ai uscătoriei precum şi gabaritul ei.

Profil firma

Nume firma:

Cod fiscal:

Tip afacere:

Persoana de contact:

Adresa:

Telefon:

Website:

Comerc Intreprindere individuala

PL777-118-42-37

Distribuitor

Slawomir Krakowski

ul. Gdynska 31/33, Poznan, jud. Alba

0746156993

http://www.pelletmasini.ro